2018-09-10_pict_2018_rodeo_-_saddle_bronc_-_roland_sorensen.png

PICT 2018 Rodeo - Saddle Bronc - Roland Sorensen
Rodeo action at the 2018 Kiowa County Fair. Courtesy Roland Sorensen