2019-05-27_pict_hail_stone_near_eads_may_26_2019_-_chris_sorensen.jpg

PICT Hail stone near Eads May 26, 2019 - Chris Sorensen
Hail stone that fell near Eads in Kiowa County May 26, 2019. © Chris Sorensen