2020-02-07_nonlegal_kiowa_county_primary_election_ballot_-_march_3_2020_page_2.jpg

NONLEGAL Kiowa County Primary Election Ballot - March 3, 2020 Page 2